Moss Havn Dryport

Moss Havn Dryport

Dette er Moss Havn Dryport – et lagerområde for Moss Havn inne på Moss Næringspark. Her legger vi nå 20.700 m2 med permeabelt dekke. Alt overvann skal trekkes ned i underliggende masser, – selve oppbyggingen er fordrøyingskammer for alt regnvann! Dette er...
Permeable dekker på Svinesund Transportsenter

Permeable dekker på Svinesund Transportsenter

Vi har lagt permeable dekker på Svinesund Transportsenter. Totalt ble det lagt ca. 23.000 m2 ved senteret. Overvannshåndtering foregår gjennom steindekket og direkte til grunnen. I sprengsteinsfyllingen under er det rikelig med kapasitet til magasinering av alt...