Legging av belegningsstein

Lintho Steinmiljø AS tilbyr oppbygging av belegningssteinsdekker til prosjekt- og industrimarkedet.

De tekniske belegningssteinsdekkene har slike kvaliteter

 • Det tåler høye aksellaster
 • Det tåler høye statiske laster, som stablede containere etc.
 • Det tåler høye vridningslaster fra f.eks.svingende trucker
 • Det er velegnet på flater som utsettes for høy mekanisk slitasje
 • Det har en høy lastfordelingsevne
 • Det har uforandret bæreevne ved høye temperaturer
 • Det har god bestandighet mot oljespill, drivstoff etc.
 • Dekket har et lavt vedlikeholdsbehov
 • Det har lang teknisk livslengde
 • Det gir lett tilgang til kabler, VA etc.
 • Eventuelle reparasjoner fremstår som «skjøtløse»
 • Kan legges ved ulike værforhold
 • Har en høy miljøprofil og er et «kortreist» produkt
 • For permeable dekker gjelder de samme egenskapene. I tillegg drenerer disse dekkene overvann direkte gjennom belegningen.