Hotel Pond på Forus

Hjem » Arkiv for mars 2016<!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Hotel Pond på Forus

Hotel Pond på Forus

På Hotel Pond på Forus er det valgt et drenerende dekke av belegningsstein. Her ledes overvannet direkte til grunnen, for fordrøyning i massene under steindekket. Bildene viser dekket under fugeprosessen, – legg merke til de store åpningene i dekket som fylles...