Forretningsbygg

Estetikk er ofte hovedargumentet for å velge stein i ulike varianter ved forretningsbygg, offentlige kontorer og handelshus.

Det finnes en rekke ulike produkter på markedet, og ved å kombinere ulike typer belegningsstein og heller, får man et spennende og innbydende ute- eller inneområde. Ved de fleste slike bygg er belastningen forholdsvis liten og en stein eller helle i 6 og 7 cm tykkelse er tilstrekkelig.

Ønsker man en jevn overflate for å lette trilling av handlevogner, så finnes det løsninger for det også.

Typiske bruksområder er hagesenter, parkeringsarealer, kontorbygg, parkområder, skoleplasser.