Fagstoff

Hjem » Fagstoff

Fagstoff

Dimensjonering av toppdekker med belegningsstein: Belegningssteinsdekker dimensjoneres etter den belastningen anlegget skal utsettes for, og ut fra de forutsetninger som finnes på stedet.

På generelt grunnlag anbefales å benytte Statens Vegvesens Håndbok N200: Kap. 514 og 67 for dimensjonering, og vi henviser til konsulentfirmaer for rådgivning i forhold til spesifikke anlegg.

Lintho Steinmiljø AS leverer toppdekket bestående av settelag og belegningsstein, og vi kan bidra med rådgivning i forhold til dimensjonering og utførelse av selve toppdekket.

Fagstoff

i

Norsk Belegningsstein

Fagstoff og retningslinjer for belegningssteinsdekker

Les

i

Bygg uten grenser

Artikler og fagstoff om belegningsstein

Les

i

Statens Vegvesens Håndbok

N200, Kap 514: Dimensjonering av dekker med belegningsstein. Kap 67: Dekker av belegningsstein og heller – inkl. krav til settelag.

Les

i

Permeable dekker

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein

Les

i

Dimensjonerings veileder

for belegningsstein på tungt belastede industridekker

Les

i

Vår brosjyre

Lintho Steinmiljø AS sin brosjyre om maskinlagte dekker av belegningsstein

Les

Kontakt oss