Fagstoff

Dimensjonering av toppdekker med belegningsstein

Belegningssteinsdekker dimensjoneres etter den belastningen anlegget skal utsettes for, og ut fra de forutsetninger som finnes på stedet.

På generelt grunnlag anbefales å benytte Statens Vegvesens Håndbok N200: Kap. 514 og 67 for dimensjonering, og vi henviser til konsulentfirmaer for rådgivning i forhold til spesifikke anlegg.

Lintho Steinmiljø AS leverer toppdekket bestående av settelag og belegningsstein, og vi kan bidra med rådgivning i forhold til dimensjonering og utførelse av selve toppdekket.

Bruk av belegningsstein

Klikk på bruksområdene under for informasjon og referanseprosjekter innenfor de ulike bruksområdene:

Fagstoff

Del med andre!

facebook-ikon googleplus-ikon pinterest-ikon