Parkeringskjellere

Hjem » Bruksområder » Parkeringskjellere<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Parkeringskjellere

Et dekke av belegningsstein i parkeringskjellere er et elastisk dekke, som evner å oppta belastninger ved nedbøyninger og vridninger, uten å deformeres. Det er først og fremst en teknisk god løsning, men mange fremhever også det estetiske i et godt utført belegningssteinsdekke, i hovedsak sammenliknet med asfalt eller plasstøpt betong.

Drensegenskaper

I en parkeringskjeller vil et slikt dekke bidra til å ta hånd om det som blir med bilen inn av vann/slaps, ved at dette trekker ned i fugene og fordamper gradvis. Dekket kan med fordel legges flatt for å oppnå slik drensegenskap, og det vil normalt ikke være behov for sluk eller annen avrenningssystem. Forventet levetid på drensegenskapen er 20 år +. Dersom dekket over tid skulle bli tett, så kan det benyttes en feiemaskin med sug for å fjerne den øverste delen av fugen.

Lidls etablering gjorde at verden fikk øynene opp for belegninsstein

Parkeringsplasser med belegningsstein ble for alvor et alternativ til asfalt, med Lidls etablering i Norge. At den tyske billigkjeden valgte steindekker, gjorde at omverdenen fikk øynene opp for prisbildet ved effektivt maskinlagte steindekker. De senere årene har også vist at belegningssteindekket har tekniske egenskaper som gjør det spesielt velegnet til parkeringskjellere.

Ikea Slepende var først ute

Under utvidelsen / fornyelsen av Ikea Slependen i 2005, ble Norges første parkeringskjeller med belegningsstein
etablert. Ikea har ved de senere etableringene på Sørlandet og Bergen, og ved renoveringen av Ikea Leangen, valgt
samme løsning til toppdekke. Tilsvarende toppdekker er de senere årene benyttet ved
en rekke anlegg, og det er flere grunner til at belegningsstein er ansett som særlig velegnet til parkeringskjellere.

Velegnet i parkeringskjellere

  • Det kan etableres i lukkede bygg.
  • Det kan etableres under lave takhøyder.
  • Det gir lyse dekker som reduserer kravet til belysning.
  • Det gir lave vedlikeholdskostnader.
  • Det kan etableres uten sluk der grunnforholdene gir god naturlig drenasje .
  • Man kan benytte stein i ulike farger for markering.
  • Dekket har lang teknisk livslengde, tåler vridningskrefter meget godt.
  • Belegningsstein er motstandsdyktig mot oljer og kjemikalier.
  • Konkurransedyktige priser sammenliknet med alle typer faste dekker i parkeringsgarasjer.

Vedlikehold

Vedlikehold av et belegningssteinsdekke handler om å følge med at det er tilstrekkelig mettet med fugesand. Fugesand er av avgjørende betydning for lastefordelingsegenskapen, og manglende fugesand (mindre enn 80% fulle fuger), vil føre til at kvaliteten i dekket forringes.

Reparasjoner

Eventuelle reparasjoner eller endringer i grunnen utføres enkelt og skjøtløst. Belegningsstein kan gjenbrukes.

Kontakt oss