Parkeringskjellere

Belegningsstein i parkeringskjellere

Et dekke av belegningsstein er et elastisk dekke, som evner å oppta belastninger ved nedbøyninger og vridninger, uten å deformeres. Det er først og fremst en teknisk god løsning, men mange fremhever også det estetiske i et godt utført belegningssteinsdekke, i hovedsak sammenliknet med asfalt eller plasstøpt betong.

Joker Gan belegningsstein

Drensegenskaper

I en parkeringskjeller vil et slikt dekke bidra til å ta hånd om det som blir med bilen inn av vann/slaps, ved at dette trekker ned i fugene og fordamper gradvis. Dekket kan med fordel legges flatt for å oppnå slik drensegenskap, og det vil normalt ikke være behov for sluk eller annen avrenningssystem. Forventet levetid på drensegenskapen er 20 år +. Dersom dekket over tid skulle bli tett, så kan det benyttes en feiemaskin med sug for å fjerne den øverste delen av fugen.

belegningsstein parkeringsplass

Vedlikehold

Vedlikehold av et belegningssteinsdekke handler om å følge med at det er tilstrekkelig mettet med fugesand. Fugesand er av avgjørende betydning for lastefordelingsegenskapen, og manglende fugesand (mindre enn 80% fulle fuger), vil føre til at kvaliteten i dekket forringes.

Reparasjoner

Eventuelle reparasjoner eller endringer i grunnen utføres enkelt og skjøtløst. Belegningsstein kan gjenbrukes.

Bilder fra noen av våre prosjekter i parkeringskjeller;

Bygarasjen, Skien – fjellanlegg

Grilstad Marina, Ranheim – 7.000 m2

ikea sørlandet

Del med andre!

facebook-ikon googleplus-ikon pinterest-ikon