Parkeringskjellere

Et dekke av belegningsstein i parkeringskjellere tjener flere funksjoner. Ikke bare er det et solid, lyst og estetisk dekke, det drenerer også vann som blir med bilene inn. I lukkede garasjeanlegg kan belegningssteinsdekket legges flatt.

Vi har elektriske maskiner for arbeidet, så vi kan maskinlegge belegningssteinsdekket tett opp mot overlevering av bygget. Det gjør at parkeringskjelleren kan benyttes til lagring i store deler av byggeprosessen, uten at dekket overleveres med slitasjemerker.

Drensevnen vil, med kun normal vårfeiing i garasjen, vare i byggets levetid. Eventuelle tiltak i grunnen vil kunne utføres uten å få svake skjøter i overflaten.

Kontakt oss gjerne for å høre mer om belegningssteinsdekker, eller for å få en oppdatert priskalkyle for ditt prosjekt. Vi er normalt svært konkurransedyktige i forhold til alternative toppdekker i parkeringskjellere.