Rett utenfor Moss reiser Europris sitt nye, gigantiske lager.

Hjem » Rett utenfor Moss reiser Europris sitt nye, gigantiske lager.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Rett utenfor Moss reiser Europris sitt nye, gigantiske lager.

Ved dette anlegget skal vi legge 50.000 m2 permeable dekker av belegningsstein. Det vil i korte trekk si at man leder alt regnvann rett gjennom belegningssteinsflaten, og til fordrøyning og infiltrasjon i grunnen.

Dette er en utrolig kostnadseffektiv, lokal overvannsdisponering, når forholdene ligger til rette for det.

Europrislageret er vårt andre, store permeable prosjekt for Leif Grimsrud AS, og arbeidene skal sluttføres før jul.