Moss Havn Dryport

Hjem » Moss Havn Dryport<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Dette er Moss Havn Dryport – et lagerområde for Moss Havn inne på Moss Næringspark.

Her legger vi nå 20.700 m2 med permeabelt dekke. Alt overvann skal trekkes ned i underliggende masser, – selve oppbyggingen er fordrøyingskammer for alt regnvann! Dette er et utrolig godt konsept for lokal overvannsdisponering. Bildene viser også avretting av underlag og våre lag.

Oppdraget er for Råde Graveservice og BMC Belegningsstein leverer stein.