Permeable dekker på Svinesund Transportsenter

Hjem » Permeable dekker på Svinesund Transportsenter<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Vi har lagt permeable dekker på Svinesund Transportsenter. Totalt ble det lagt ca. 23.000 m2 ved senteret.

Overvannshåndtering foregår gjennom steindekket og direkte til grunnen. I sprengsteinsfyllingen under er det rikelig med kapasitet til magasinering av alt overvann.

Vi arbeidet på oppdrag av Leif Grimsrud AS. Asak Miljøstein er vår steinleverandør ved prosjektet.

Se de fine bilde av et ferdig prosjekt.