Hotel Pond på Forus

Hjem » Hotel Pond på Forus

På Hotel Pond på Forus er det valgt et drenerende dekke av belegningsstein. Her ledes overvannet direkte til grunnen, for fordrøyning i massene under steindekket.

Bildene viser dekket under fugeprosessen, – legg merke til de store åpningene i dekket som fylles med fugemasse helt uten nullstoff.

Dette dekket tar hånd om ca. 1600 liter pr sekund per hektar. Det tilsvarer 8 x monsterregn!