Permeable dekker by night!

Hjem » Permeable dekker by night!<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

På Jessheim har vi lagt permeable dekker ved et industridekke uten de tyngste belastninger. Vi valgte Asak Dren til dette prosjektet.

Vi har allerede testet dekkets egenskaper ved overgang mellom snø/kulde og regn. Så fort det er tinetemperatur i luften, er det infiltrasjonsevne i dekket. Et bra valg for lokal overvannshåndtering!