Permeable dekker by night!

Hjem » Permeable dekker by night!

På Jessheim har vi lagt permeable dekker ved et industridekke uten de tyngste belastninger. Vi valgte Asak Dren til dette prosjektet.

Vi har allerede testet dekkets egenskaper ved overgang mellom snø/kulde og regn. Så fort det er tinetemperatur i luften, er det infiltrasjonsevne i dekket. Et bra valg for lokal overvannshåndtering!