Enger Transport Ålesund

Hjem » Enger Transport Ålesund<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Enger Transport Ålesund har fått oppgradert utomhusanlegget sitt, fra gruset plass til fast dekke av belegningsstein. Hverdagen på anlegget vil forenkles betydelig, når bilene ikke lenger kjører med seg grus og skitt inn i verkstedhallene.

Vi har utført justering av eksisterende underlag ved graving, deretter opparbeidet nytt øvre bærelag og settelag, og til slutt lagt  5.500 m2 med Asak Permac Lock, en tradisjonell industristein som tåler store belastninger.

Vi takker oppdragsgiver Enger Transport Ålesund, som i stor grad har lagt til rette for at våre mannskaper skulle få en god arbeidshverdag ved dette prosjektet. Bildene er tatt av daglig leder Frode Hovland.

P1000225 P1000228 P1000235 P1000275 P1000276 P1000277 P1000279 P1000298 P1000299 P1000301