Vi satser elektrisk!

Hjem » Vi satser elektrisk!<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Lintho Steinmiljø AS går elektrisk! 💚🔌

Lintho Steinmiljø AS er landets ledende belegningssteinsentreprenør. Vi har maskinlagt over
4.000 000 m2 med belegningssteinsdekker i mer enn 30 år.

Store toppdekker av belegningsstein er i vinden som aldri før, ikke minst takket være de drenerende
dekkenes evne til å effektivt håndtere overvann.

Det kan være betydelige fordeler ved å velge belegningsstein til innvendige plasser, enten det er i en
parkeringskjeller, et plantesenter eller innvendig i et lager. Med små og effektive maskiner kan
arbeidene utføres tett opp til ferdigstillelse og man kan overlevere et tilnærmet ubrukt dekke.

Eksos fra dieselmaskinene er imidlertid alltid en stor utfordring. Det er ofte krevende å sikre en
tilfredsstillende ventilasjon, ikke minst om vinteren når alle porter og utluftingsmuligheter stenges.

Fra våren 2023 vil stille med ett fullelektrisk maskinsett til denne typen oppdrag. For oss er dette
virkelig en HMS-revolusjon. Det er få andre HMS-tiltak vi kan gjøre hos oss, som får like stor direkte
effekt på så mange, samtidig.

Samtidig vil det gjøre oss i stand til å påta oss oppdrag som har krav til nullutslippsmaskiner. Vi er
sikre på at kravene skjerpes etter som teknologien muliggjør effektiv utførelse, og vi vil lede an i
utviklingen innen vårt eget fagfelt.

Vi har gjort avtale med Rosendal Maskin AS om levering av en JCB 403E og en teleskoplaster 525-60E.
Optimas Maschinenfabrik, H.Kleinemas GmbH, vår faste leverandør av steinleggingsmaskiner, leverer sin første elektriske maskin til oss.
Samtlige maskiner forventes levert før påske i år, så vi er klare til
sesongen starter for alvor.

Bilde1: Thor Arild Haga hos Rosendal Maskin AS og Stina Lintho Lippestad hos Lintho Steinmiljø AS

Bilde 2: Manfred Preuth og Franz-Josef Werner hos Optimas, Stina Lintho Lippestad hos Lintho Steinmiljø AS