Utførelsesstandarden NS3420 har endelig inkludert permeable dekker!

29.09.2022 | Nyhet

Utførelsesstandarden NS3420 har endelig inkludert permeable dekker! Det letter arbeidet for beskrivende, bestiller og utførende, og ikke minst skaper det trygghet for at alle har samme forventninger til sluttproduktet. Vi har dermed oppdatert vår egen veileder for permeable dekker, og du finner den her: https://www.lintho-steinmiljo.no/wp-content/uploads/2022/03/Permeable-dekker-en-veileder.pdf?fbclid=IwAR0lTXshAjj91IxM26qkP9MmLUL94d5TnL6pItoz3IisT6d-dMiwLlgGong