Permeable dekker på Svinesund Transportsenter

Hjem » Permeable dekker på Svinesund Transportsenter<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Vi legger permeable dekker på Svinesund Transportsenter!

Totalt skal det legges ca 23.000 m2 ved senteret. Overvannshåndtering foregår gjennom steindekket og direkte til grunnen. I sprengsteinsfyllingen under er det rikelig med kapasitet til magasinering av alt overvann.

Vi arbeider på oppdrag av Leif Grimsrud AS. Asak Miljøstein er vår steinleverandør ved prosjektet.