Permeable dekker i belegningsstein

Hjem » Permeable dekker i belegningsstein<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

1450272_761980343819497_161023132_n[1] 1463043_761980097152855_144240758_n[1] 1463711_10151717266991759_641956199_n 1469979_10151717266896759_586198087_n 1472851_10151717267046759_648851836_n

Ved Utleiesenteret utenfor Drammen etableres i disse dager permeable dekker med belegningsstein.

Permeable – gjennomtrengelige – dekker er en helt ny måte å kombinere faste dekker med en effektiv behandling av overvann.

Været har blitt annerledes og klimaprognosene spår om større endringer med mer nedbør og flom. Mer asfalt og betong gir raskere nedbørsavrenning og færre steder å føre bort vannet. Med stadig flere tette flater i bystrøkene i Norge er overvann etter kraftig og langvarig regn, en betydelig belastning for det kommunale vann og avløps-anlegget.Disse VA-anleggene er ofte gamle og svært underdimensjonerte i forhold til dagens nedbørsmengder, og dette resulterer stadig oftere i oversvømmelser og vannskader av betydelig kostnad.

Slike erfaringer gjør at det i stadig flere kommuner stilles krav til alternativ håndtering og fordrøyning av overflatevann ved utviklingen av nye prosjekter. Det settes gjerne maksimumsgrenser i forhold til det antall liter vann som kan få slippe ut i det kommunale VA-nettet.

Det er da viktig med lokal håndtering. Belegningsstein med permeable fuger vil være et godt eksempel på en lokal overvannsløsning. Kort fortalt handler permeable dekker av belegningsstein om å lede overflatevannet raskt gjennom steindekket, via åpne masser i oppbyggen og til fordrøyning / magasinering i grunnen. Dette bidrar til å redusere eller helt fjerne mengden av vann fra tomten til kommunale VA-nett.

Utviklingen av denne typen dekker har pågått over mange år i utlandet. I Europa, USA og Canada har permeable dekker av belegningsstein i årevis vært et godt bidrag til effektiv og miljømessig handtering av overvann. Bare i Tyskland alene ligger anslagsvis 30.000 000 m2 av denne typen dekker.

En ny norsk veileder ble lansert under Bygg Reis Deg 2013. Denne har tatt utgangspunkt i britiske Interpave sin 6. utgave, og er tilpasset norske forhold. Statens Vegvesen, Sintef og NTNU er blant aktørene som sammen med belegningssteinsbransjen, har deltatt i utviklingen av den norske veilederen.

Permeable dekker med belegningsstein vil med sine egenskaper knytte til infiltrasjon og fordrøyning av overvann bidra til økonomiske og miljømessige gevinster for utbyggere av fremtidens bygg og anlegg. Belegningssteinsbransjen og vi i Lintho Steinmiljø AS har betydelig tro på at veksten innenfor bruk av belegningsstein i stor grad vil komme innenfor permeable dekker.

Prosjektet som pågår i Drammen i disse dager er et pionerprosjekt innen anleggsbransjen og det setter startskuddet for et nytt og stort potensial for belegningsstein.

Prosjektet utføres av Lintho Steinmiljø AS for byggherren Holtefjell Eiendom AS i samarbeid med blant annet Aaltvedt Stein og Isachsen Entreprenør AS som underleverandører. Lintho Steinmiljø AS har bidratt med idègrunnlag og i prosjekteringen av dette dekket.

Anlegget er et utleiesenter for maskiner og utstyr, beliggende på Dalen Næringspark utenfor Drammen. Arealet som skal legges med permeabel belegningsstein ved dette prosjektet er 10.000 m2.

Neste år vil Brakar Bussdepot få tilsvarende dekker på sine bussoppstillingsplasser. Dette ligger på nabotomten til Utleiesenteret og arealet her vil ligge på ca. 17.000 m2. Disse to prosjektene ble forhandlet i samme kontrakt.