Grått er det nye grønne!

Hjem » Grått er det nye grønne!<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Grått er det nye grønne!

Ingen er i tvil om at behovet for effektive overvannsløsninger stadig øker. Ved å bruke drenerende belegningssteinsdekker, kan en lede alt regnvann til fordrøyning og infiltrasjon i massene i oppbyggingen.

I massene filtreres regnvannet, og det foregår en biologisk nedbrytning av forurensede partikler og sedimenter.

Fra traubunnen ledes regnvannet tilbake til naturen og til den lokale grunnvannsforekomsten – renere enn det var når det traff overflaten.

Sjekk denne videoen vi lagde i bransjen: https://www.youtube.com/watch?v=cVt4vxIVcEQ&list=PL7efXxx6expEtEEUhrukip6P5cI_0BasC

Er ikke dette en grønn løsning, så vet ikke vi!

Bildene i dette innlegget er fra Optimera sitt lager på Vestby Øst, der vi er på oppdrag for Veidekke Logistikkbygg – Veidekke i Norge.  BMC Belegningsstein leverer Scanlock Dren 100mm til prosjektet.