Terminaler og godshåndtering

Hjem » Bruksområder » Industri og logistikk » Terminaler og godshåndtering<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Terminaler og godshåndtering

Belegningsstein er et ypperlig underlag for godsterminaler og transportsentraler. Det er solid, estetisk og gir ulike muligheter for å utheve for eksempel kjørelinjer, parkeringslommer etc. ved å legge inn stein i ulike farger.

Tidligere oppdrag

Ganddal Godsterminal

Ved Ganddal Godsterminal er vi i gang med Norges største belegningssteinsoppdrag.

Jernbaneverket er byggherre for denne nye bil- og baneterminalen, og vi utfører arbeidene på oppdrag for RS Prosjekt, et prosjektfellesskap mellom Brødrene Risa AS og T. Stangeland. Det er valgt å benytte belegningsstein på to hovedområder; Selve lasteområdet mellom jernbanesporene med 40 000 m2, som er ferdigstillet, og spedisjonsområdet med 60 000 m2.

Andre prosjekter

Kontakt oss