Havnearealer

Hjem » Bruksområder » Industri og logistikk » Havnearealer<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Havnearealer

Havnedekker av belegningsstein i betong er svært utbredt i utlandet og de siste 10 år har vi sett en markant vekst i bruken av dekker i belegningsstein også på norske havner.

Lintho Steinmiljø AS har vært utførende entreprenør ved de langt fleste havneanlegg med belegningsstein, bl.a. Oslo Havn, Larvik Havn, Tromsø Havn, Kongsgård Kai, Flatholmen Havneområde, Sola Havn, Moss Havn, Borg Havn, Kirkenes Kai m.fl. I tillegg til disse offentlige havner kommer en rekke private terminaler og lagre som ligger på kaianlegg.

Belegningsdekker ved ekstreme belastninger

Ved siden av at styrken i et belegningssteinsdekke er bevist gjennom mange års bruk, foregår det betydelig forskning rundt produksjon og anvendelse. En av de største kapasiteter på belegningsstein er Dr. Brian Shackel fra Australia. Han har utgitt en rekke avhandlinger og er spesielt anerkjent for sitt arbeide med belegningsdekker ved ekstreme belastninger, slikt som havner, containerterminaler, tungindustri og flyplasser.

ViaNova har utarbeidet en analyse av kostnader knyttet til et dekke i belegningsstein kontra et dekke i asfalt for et konkret prosjekt. Analysen viser at et dekke i belegningsstein har lavere investeringskostnad og lavere levetidskostnad enn et dekke med forsterket asfalt.

ColorLine-terminalen i Larvik

Color Lines nye terminal på Revet i Larvik er en del av storsatsningen på høyhastighetsferger. Ferjeselskapet har hatt som målsetting å skape en av Europas mest effektive og moderne ferjeterminaler, hvor Super Speed 2 skal trafikkere strekningen Larvik – Hirtshals.

Bygg.no omtaler terminalen:

Sjursøya Containerterminal i Oslo

Sjursøya containerterminal vil i første byggetrinn som er ferdigstillet nå, ha en årlig kapasitet på 143. 000 TEU (20 fots containere). To 40 tonns containerkraner (ship-to shore kraner), hvorav den ene er ny og den andre er flyttet over fra Filipstad, samt Norges fem første hjulgående containerflyttere (straddle carriers) vil sørge for effektiv godshåndtering. Kilde: Oslo Havn

Kystnytt omtaler havneutbyggingen i januar 2008, artikkelen er dessverre utilgjengelig.

Kongsgård Kai, Kristiansand

Ved innfarten til Kristiansand by, fra øst, foregår utbyggingen av Kongsgård Kai. Dette havneområdet er ment som en erstatter for Kristiansand Havn på sikt. I løpet av sommeren 2005 har vi lagt 11.895 m2 med stein langs kaifronten.

Rieber Salt, Ålesund

Oppdraget på Flatholmen i Ålesund var i forbindelse med GC Rieber Salts bygging av et 4200 m2 bulklager med plass til 40.000 tonn salt. Vi har utført belegningsarbeider innvendig i bygget. I løpet av dette prosjektet rundet vi hele 1.000 000 m2 med belegningsstein.

Kirkenes Kai

Høsten 2003 og sommeren 2004 la vi tilsammen 6.000 m2 med belegningsstein på kaianlegget i Kirkenes. Dette området benyttes til lagring av containere og gods, bla. stål fra Russland.

Sola Havn

På våren -03 la vi et område på 2.970 m2 på Sola Havn. Området benyttes først og fremst til tung industri, offshore.

Flatholmen Havneanlegg, Ålesund

Kontakt oss